X

Aktualności

2021

Konkurs na logo kampanii Orange The World

Konkurs na projekt logo Kampanii ORANGE THE WORLD – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET Jeśli równouprawnienie i prawa kobiet są dla Ciebie ważne,Jeśli masz wyczucie artystyczne i umiejętności plastyczne,Jeśli chcesz przyłączyć się do międzynarodowego ruchu – Weź udział w konkursie na opracowanie polskiego logotypu Kampanii ORANGE THE WORLD – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET, która odbywa się corocznie w dniach 25.11 – 10.12. Na projekty czekamy do15.08.2021 Każdy z uczestników może zgłosić max 3 projekty.Organizatorem konkursu ...
czytaj więcej
2021

#8marca Dzień Kobiet

Od kobiet dla kobiet wielu kreatywnych pomysłów z możliwością ich realizacji i realizacji w tym siebie jako kobiety na każdym polu waszego życia. Sięgajcie wysoko niczym Wanda Rutkiewicz, przebijajcie szklane sufity przykładem Sanna Marin i dokonujcie odkryć biorąc za przykład Marię Skłodowską – Curie. Inspirujcie się kobietami i bądźcie inspiracją dla innych kobiet. Ale przede wszystkim bądźcie gotowe na własne wyzwania. Historia kobiet to historia walki o wolność wyboru, walki z narzucanymi ...
czytaj więcej
2021

1 marca – Międzynarodowy Dzień Bez Dyskryminacji – Adam Bodnar pisze do MEiN o konieczności edukacji antydyskryminacyjnej

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zwracała uwagę na to, że „nauczanie winno mieć na względzie pełny rozwój osobowości ludzkiej oraz umacnianie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Powinno ono służyć popieraniu zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między wszystkimi narodami oraz wszystkimi grupami rasowymi lub religijnymi”. W Polsce przyjęto 15 grudnia 1960 r. Konwencję w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, która jako dyskryminację wskazuje wszelkie działania polegające na wyróżnianiu, wykluczaniu, ograniczaniu lub uprzywilejowaniu ...
czytaj więcej
2021

KONTROLA NIK W DOMACH dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DMD) , zwane domami samotnej matki, to placówki oferujące pomoc dla matek, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych. Domy świadczą usługi interwencyjne, opiekuńczo–wspomagając, przygotowują do świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, zapewniają schronienie w godnych warunkach oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, domy samotnej matki mogą być prowadzone bezpośrednio przez powiat bądź na jego zlecenie. Niedawna kontrola NIK ...
czytaj więcej
2021

Eurodeputowani oceniają: 25 lat po przyjęciu Deklaracji Pekińskiej

Europosłowie, którzy ocenili aktualny stan działań w zakresie walki z nierównością płci oraz wskazali na istotne wyzwania w zakresie praw kobiet, w podjętej przez Parlament Europejski rezolucji uznali, że żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie osiągnęło określonych w niej celów. Wyrażono zaniepokojenie związane z obecną pandemią, że postęp wyrównujący nierówności płci może zostać zagrożony, a postępowe tendencje odwrócone, co przede wszystkim zagraża kobietom i dziewczynkom zagrożonym ubóstwem. W celu zapobieganiu przemocy ...
czytaj więcej
2021

Deklaracja Pekińska

W dniach 4-15 września 1995 roku odbyła się w Pekinie IV Światowa Konferencja w sprawie Kobiet, w której uczestniczyło 189 rządów oraz ponad 5 tys. przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Konferencja zakończyła się przyjęciem dokumentów końcowych: Deklaracji Pekińskiej oraz  Platformy Działania - Cele Strategiczne - dokumentu określającego główne problemy w kwestii nierówności między płciami. Deklaracja Pekińska ma w historii działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet charakter przełomowy. Po raz pierwszy podjęto ...
czytaj więcej
2020

Stop przemocy seksualnej wobec kobiet

W 7 dniu Kampanii 16 Dni przemocy ze względu na płeć mówimy głośno o problemie przemocy seksualnej i molestowania. 9 na 10 kobiet w Polsce doświadczyło przemocy seksualnej* 87,6 % kobiet w Polsce doświadczyło molestowania seksualnego** 85% sprawców przemocy seksualnej to mężczyźni*** Myśląc „przemoc seksualna” myślimy „gwałt”. Niesłusznie. Przemoc seksualna to również sama próba gwałtu, także tego w małżeństwie lub związku, zmuszanie do niechcianych zachowań seksualnych, obraźliwe uwagi dotyczące ciała lub seksualności, całowanie lub dotykanie bez ...
czytaj więcej
2020

Nigdy nie będziesz szła sama.

Międzynarodowy Dzień Obrończyń Praw Człowieka to święto aktywistek, wolontariuszek, działaczek. Niestety działania polskiej policji, kierującej się rozkazami obecnej władzy, pokazały, że to szczególnie aktywistki w swojej pracy na rzecz praw człowieka są narażone na przeciwności i nadużycia.  Żyjemy w kraju, w którym trzech rosłych policjantów wynosi z protestującego tłumu filigranową kobietę, a marsz bandytów podających się za “patriotów” idzie bez przeszkód ulicami stolicy. Dziennikarka zostaje aresztowana za flesz aparatu, mimo że pokazała akredytację prasową.  Ostatnie miesiące nie nastrajają ...
czytaj więcej
2020

Wolność, równość, siostrzeństwo

Prawa nie zostały nam dane, to ciężka aktywistyczna praca doprowadziła do traktowania nas jak obywatelek. 28 listopada 2020 r. obchodzimy 102 rocznicę wywalczenia praw wyborczych przez Polki.  Przez całe wieki byłyśmy dyskryminowane przez władzę. Odmawiano nam dostępu do edukacji, odmawiano udziału w polityce. Ciężka praca pierwszych aktywistek: Dulębianki, Kuczalskiej-Reinschmit, Bujwidowej, Nałkowskiej doprowadziła do podpisania przez Piłsudskiego dokumentu stwierdzającego, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci. Dulębianka ...
czytaj więcej
2020

Brak prawa do decydowania o własnym ciele to przemoc władzy.

Państwo nie może tworzyć prawa w oparciu o osobiste przekonania moralne. Przemoc jest tam, gdzie ktoś daje sobie przyzwolenie na podjęcie decyzji za nas. Nasze ciała są nasze. Aborcja to zabieg medyczny podobny do innych zabiegów medycznych. Może być dla kogoś trudny, traumatyczny, inna osoba poczuje ulgę, a jeszcze ktoś inny nie poczuje nic. Państwo nie może nas pozbawiać prawa wyboru, rządzący nie mogą ingerować w nasze ciała. Każda osoba z macicą wie najlepiej, co jest ...
czytaj więcej