Historia

HISTORIA

Stowarzyszenie Soroptimist International liczy około 80 tys. członkiń w 132 krajach na całym świecie. Jako organizacja pozarządowa (NGO) ma status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych dzięki czemu ma dostęp do ośrodków ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Rzymie, Nairobi, Paryżu i prawo do zabierania w nich głosu.

SI powstała w Kalifornii w 1921 roku i nazwę swoją wywodzi z łacińskich słów „soror” i „optima”, co interpretowane jest jako „to co najlepsze dla  kobiet” (dosłownie – „najlepsza siostra”).