X

Soroptimist International w ONZ

Jako organizacja pozarządowa, Soroptimist International posiada ogólny status konsultacyjny w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) i jest reprezentowana przez swoje przedstawicielki w następujących organizacjach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu i Paryżu:

Ponadto Europejska Federacja Soroptimist International posiada jako organizacja pozarządowa status doradczy w Radzie Europy w Strasburgu.

Soroptimist International jest organizacją parasolową z główną siedzibą w Cambridge w Wielkiej Brytanii. W ramach SI istnieje 5 federacji: SI dwóch Ameryk (SIA), SI Wielkiej Brytanii i Irlandii (SIGBI), Si Europy, SI Południowo-Zachodniego Pacyfiku i SI Afryki. Każda z federacji zawiera lokalne kluby. Sieć SI skupia około 80 000 członkiń w 132 krajach i działa na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.