X

Organizacja Soroptimist International (SI)

Założona w 1921 r. organizacja Soroptimist International to globalny ruch wolontariuszek. Działamy w 121 krajach i nasze klubu zrzeszają około 72 000 członkiń.

W centrum zainteresowania Soroptimist International jest obrona praw człowieka i równości płci. Nasze przedstawicielki pracują w ośmiu centrach ONZ dbając o nagłośnienie najistotniejszych problemów i wyzwań, z którymi się mierzą współczesne kobiety. ( link do RZECZNICTWA) Członkinie klubów pracują nad oddolnymi projektami, które pomagają kobietom i dziewczętom wykorzystać ich indywidualny i zbiorowy potencjał, realizować aspiracje i mieć równy głos w tworzeniu silnych, pokojowych społecznościach na całym świecie.

WIZJA

Kobiety i dziewczęta osiągną swój indywidualny i zbiorowy potencjał, zrealizują aspiracje i będą miały równy głos w tworzeniu silnych, pokojowych społeczności na całym świecie.

MISJA

Soroptymistki zmieniają życie i status kobiet i dziewcząt poprzez edukację, wzmocnienie pozycji i umożliwienie im rozwoju.

ZASADY

Zasady Soroptimist mają na celu:

Poprawa statusu kobiet
Wysokie standardy etyczne
Prawa człowieka dla wszystkich
Równość, rozwój i pokój
Promowanie międzynarodowego zrozumienia, dobrej woli i pokoju

Organizacja działa poprzez pięć federacji: Soroptimist International Africa Federation (SIAF), Soroptimist International of the Americas (SIA), Soroptimist International of Europe (SIE), Soroptimist International of Great Britain & Ireland (SIGBI) oraz Soroptimist International of the South West.