X

Program grantowy

Wspieramy kobiece inicjatywy. Wspomagamy przedsięwzięcia dotyczące szeroko pojętego Rozwoju w myśl hasła “działamy lokalnie, zmieniamy globalnie”. Poznaj ideę i zasady naszego Konkursu Grantowego.

Ideą Soroptimist International, organizacji zrzeszającej kobiety aktywne zawodowo, jest podejmowanie działań, aby tworzyć warunki dla poprawy jakości życia kobiet i dziewcząt poprzez dostęp do edukacji, podniesienie ich statusu społecznego i ekonomicznego oraz zapewnienia im szans rozwoju osobistego i zawodowego.

Zobacz wideo z ostatniego rozdania grantów z naszego funduszu.

Zobacz nasze zrealizowane projekty


Aktualny nabór do programu grantowego

Granty udzielane są wyłącznie na projekty służące wspieraniu rozwoju kobiet na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej lub artystycznej oraz ich działalności na rzecz rozwoju w/w dziedzin.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego wsparcia finansowego wynosi dla małego grantu 5 300 zł, dla dużego grantu 15 000 zł. W przypadku organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń i instytucji kwota ta może być wyższa.

Aplikacje do IX edycji konkursu składać można od dnia 10.05.2024 roku do dnia 15.09.2024. Przesyłać je należy na adres grantysiwroclaw@gmail.com.

Formularz grantowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania poniżej. Wersja .doc formularza grantowego dostępna jest po kontakcie mailowym.


Pliki do pobrania: