X

Program grantowy

Wspieramy kobiece inicjatywy. Wspomagamy przedsięwzięcia dotyczące szeroko pojętego Rozwoju w myśl hasła “działamy lokalnie, zmieniamy globalnie”. Poznaj ideę i zasady naszego Konkursu Grantowego.

Ideą Organizacji Soroptimist International, zrzeszającej kobiety aktywne zawodowo, jest podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu kobiet i dziewcząt, których sytuacja życiowa tego wymaga. Jedną z form realizacji tej idei jest pomoc finansowa realizowana poprzez system grantów.

Zobacz wideo z ostatniego rozdania grantów z naszego funduszu.

Zobacz nasze zrealizowane projekty


Aktualny nabór do programu grantowego

Dotacje udzielane są wyłącznie na projekty służące wspieraniu rozwoju kobiet na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej lub artystycznej oraz ich działalności na rzecz rozwoju w/w dziedzin.


Maksymalna kwota dotacji w przypadku osób fizycznych, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego wsparcia finansowego, wynosi 5 300 zł. W przypadku organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń i instytucji kwota ta może być wyższa.


Aplikacje do VI edycji konkursu składać można od dnia 21.11.2022 roku do dnia 15.02.2023. Przesyłać je należy na adres grantysiwroclaw@gmail.com.


Formularz grantowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania poniżej. Wersja .doc formularza grantowego dostępna jest po kontakcie mailowym.


Pliki do pobrania: