X

100 lecie Soroptimist International

Soroptimist International świętuje 100 lat.  Ta piękna rocznica zasługuje na uhonorowanie wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy przez dekady walczyli o poprawę i wzmocnienie pozycji kobiet i ich praw w społeczeństwie. Głos Soroptymistek był i jest głosem kobiet i dziewcząt na całym świecie na rzecz równości, rozwoju i pokoju.


Od 1921r. Soroptymistki, działając, jako wolontariuszki w swoich społecznościach, wprowadzają zmiany i realizują projekty, które są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, projektują zmiany niezbędne do lepszego życia  w przyszłości. Nie wszystkie cele sformułowane 100 lat temu zostały zrealizowane, wiec nadal Soroptymistki, skupiają wysiłki na dążeniu do zagwarantowania równości płci i podstawowych praw człowieka dla wszystkich. Wdrażając cele zrównoważonego rozwoju, dążą do zachowania pięknego świata dla następnych pokoleń.