X

Historia Soroptimist International

1921

Założenie pierwszego klubu Soroptimist w Oakland w Kalifornii. Prezeską założycielką zostaje Violet Richardson Ward.

1924

Powstają pierwsze kluby w Europie. Wicehrabina Falmouth zakłada klub w Londynie, a Suzanne Nöel w Paryżu.

1928

Pierwsza Światowa Konferencja Soroptimist w Waszyngtonie. Stany Zjednoczone i Kanada tworzą Federację Amerykańską (SIA), a kluby z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Włoszech tworzą Federację Europejską (SIE). Powstaje Stowarzyszenie Soroptimist International (SI) utworzone w celu zapewnienia łączności między Federacjami. Uzgodniono konstytucję i organy zarządzające. Zostało wybrane Godło Soroptymist i rota przyrzeczenia.

1930

Suzanne Nöel zostaje pierwszą Prezydentką Federacji Europejskiej.

1934

Międzynarodowa Konwencja w Paryżu poświęcona „Zawodowej pozycji kobiet” i osiągnięcie równości płci. Europa (SIE) oraz Wielka Brytania i Irlandia tworzą odrębne federacje (SIGBI).

1937

Powstaje Pierwszy klub Soroptimist w Sydney w Australii.

1938

Międzynarodowa Konwencja Soroptimist w Atlantic City w New Jersey. Powołano sekretarza łącznikowego SI Elizabeth Hawes, ówczesną przewodnicząca Federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii, która wsławiła się talentem dyplomatycznym i organizacyjnym bardzo przydatnym w okresie II wojny swiatowej.

1939 – 45

praca na rzecz pomocy uchodźcom uciekającym przed nazizmem w Europie Środkowej, zbieranie funduszy, przekazywanie zywnosci, wspieranie potrzebujących pod okupacją nazistowską.

1948

Soroptimist International uzyskuje status konsultacyjny w UNESCO.
Stworzenie bezpiecznego domu dla kobiet, otwartego dla wszystkich członkiń SI w Londynie przy 63 Bayswater Road

1950

Soroptimist International zostaje przyznany status konsultacyjny Kategorii C w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. (ECOSOC) . Powstaje Pierwszy Klub Soroptimist w Grecji.

1952

Założenie międzynarodowego organu zarządzającego Soroptimist International. Powstaje Pierwszy Klub Soroptimist w Salisbury z Zimbabwe.

1961

Soroptimist International uzyskuje status konsultacyjny w UNESCO
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przyznał SI status doradcy

1967

Pierwszy klub utworzony w Azji Południowej w The Lahore Club w Pakistanie

1978

Inauguracja działalności Federacji Południowo-Zachodniego Pacyfiku (SISWP). Prezydentką założycielką zostaje Mary Whitehead.

1982

10.12 1982 r. każda Prezydentka SI przesyła apel, który określa strategię działania organizacji na następne dwa lata. Wyspa Bidong była pierwszym ośrodkiem azylowym prowadzonym we współpracy z UNHCR , który zapewniał zakwaterowanie, opiekę i utrzymanie, w tym usługi medyczne i socjalne dla uchodźców oczekujących na ponowne osiedlenie.

1984

Soroptimist International zostaje przyznany status konsultacyjny Kategorii 1 (obecnie Status Generalnego Konsultanta) w ECOSOC.

1991

Powstaje pierwszy polski Klub Soroptimist Warszawa. Prezydentką założycielką zostaje Danuta Piontek.

1995

Powstanie Unia Klubów Polskich, która obecnie zrzesza 15 klubów

2007

Soroptimist International zainicjował Projekt Sierra, skoncentrowany na pomocy pokrzywdzonym kobietom i dzieciom w Sierra Leone, w partnerstwie z międzynarodową organizacją charytatywną Nadzieja i Domy dla Dzieci.

2013

Powstaje Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu

2016

Ruch Soroptymistek opowiada się za niezależnością kobiet i zapewnia praktyczną pomoc potrzebującym kobietom w postaci fundowania stypendiów edukacyjnych, schronisk dla ofiar przemocy domowej i udostępniania mammografów.

2017

SIGBI (Federacja Wielkiej Brytanii i Irlandii) otrzymuje status specjalnego konsultanta Kategorii 2 w ECOSOC.

2018

SIGBI uzyskuje Status organizacji charytatywnej w Komisji Charytatywnej Anglii I Walii.

2020

Powstaje Federacja Soroptimist International Afryka (SIAFRICA)..