X

Federacja Europejska SI (SIE)

Soroptimist International of Europe (SIE) liczy 31,5 tysiąca kobiet należących do 1162 klubów soroptymistycznych zlokalizowanych w 43 krajach. Krajowe związki i kluby SIE w roku 2022 zainicjowały, wsparły, sfinansowały i wdrożyły 4 462 projekty warte 5 530 181euro.

Do naszych członkiń należą kobiety w każdym wieku, reprezentujące szeroki zakres zawodów. Jesteśmy platformą do dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem. Chcemy mieć pewność, że wszystkie kobiety i dziewczęta mają możliwość stać się liderkami w swoich społecznościach, a my będzie nadal lobbować za nimi na wszystkich poziomach społeczeństwa.

Czym są Kluby soroptimistyczne?

Soroptymistki są zorganizowane w swoich miastach/ miasteczkach w kluby, z których każdy liczy około 30 członkiń. Wszystkie projekty, o których tu przeczytasz, są dziełem jednego lub kilku klubów. Kluby soroptymistyczne istnieją już od 1921 roku.

Jako członkini jednego z naszych klubów przyłączasz się do światowego ruchu poświęconego poprawie życia kobiet i dziewcząt.

Czym są związki soroptimistyczne?

jeżeli w danym kraju jest więcej niż 7 klubów i co najmniej 150 członkiń, Soroptimistki tworzą tak zwaną Unię, która jest organem nadrzędnym nad klubami i reprezentuje dany kraj w federacji. W SIE istnieje 21 unii i 53 pojedyncze kluby.

Przeczytaj Przemówienie Inauguracyjne https://www.soroptimisteurope.org/a-message-from-our-new-president-carolien-demey/