X

Federacja Europejska SI (SIE)

Soroptimist International of Europe (SIE) składa się z ponad 34 000 kobiet należących do 1257 klubów soroptimistycznych w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i na Karaibach. Krajowe związki i kluby SIE co roku inicjują, wspierają, finansują i wdrażają ponad 4000 projektów za miliony euro.

Do naszych członkiń należą kobiety w każdym wieku, reprezentujące szeroki zakres zawodów. Jesteśmy platformą do dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem. Chcemy mieć pewność, że wszystkie kobiety i dziewczęta mają możliwość stać się liderkami w swoich społecznościach, a my będzie nadal lobbować za nimi na wszystkich poziomach społeczeństwa.

Czym są Kluby soroptimistyczne?

Soroptymistki są zorganizowane w swoich miastach/ miasteczkach w kluby, z których każdy liczy około 30 członkiń. Wszystkie projekty, o których tu przeczytasz, są dziełem jednego lub kilku klubów. Kluby soroptimistyczne istnieją już od 1921 roku.

Jako członkini jednego z naszych klubów przyłączasz się do światowego ruchu poświęconego poprawie życia kobiet i dziewcząt.

Czym są związki soroptimistyczne?

jeżeli w danym kraju jest więcej niż 7 klubów i co najmniej 150 członkiń, Soroptimistki tworzą tak zwaną Unię, która jest organem nadrzędnym nad klubami i reprezentuje dany kraj w federacji. Istnieją 24 związki soroptimistyczne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na Karaibach.

Przeczytaj Przemówienie Inauguracyjne Anny Wszelaczyńskiej – President of the European Federation of Soroptimist International 2019 – 2021http://soroptimistwroclaw.pl/soroptimist/