X

Orange the World

Orange the World to międzynarodowa kampania, której głównym przesłaniem jest likwidacja przemocy wobec kobiet. Kampanię tę zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NA PROJEKT LOGO KAMPANII
ORANGE THE WORLD – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET
!

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jest ona organizowana przez Soroptimist International Organization oraz Organizację Narodów Zjednoczonych i odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Symbolem kampanii jest kolor pomarańczowy.

Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie przybiera różne formy: przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej. Nie dotyczy też konkretnej grupy społecznej. Spotyka ludzi w każdym wieku, o różnym statusie majątkowym. Osoby doznające przemocy czują się osamotnione i bezradne, bardzo często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy.

Wrażliwość na dziejącą się krzywdę jest naszym obowiązkiem, dlatego Soroptymistki ze wszystkich klubów na świecie prowadzą szereg działań
mających uświadomić społeczeństwu konieczność przeciwdziałaniu przemocy. Są to m.in.: