X

Wizjonerki SI

Suzanne Noël, Matka Chrzestna” europejskich Soroptymistek
wybitna francuska lekarka – chirurg kosmetyczny, założyła w 1924r. Paryżu Klub Soroptymistek, Wykorzystując swoje ogólnoświatowe cykle wykładów, aby dzielić się koncepcją i przesłaniem Soroptimist, Noël zachęca do tworzenia klubów w całej Europie.

Jej stałe oddanie organizacji Soroptimist, którą często nazywała swoim „dzieckiem”, przyniosło jej miano „Matki Chrzestnej” europejskich Soroptymistek. Kariera dr chirurg Noël stanowiła tylko jeden aspekt tego, jak pomagała kobietom w osiąganiu niezależności. Drugi spoczywał na jej karierze jako Soroptymistki. Była oddana pomocy kobietom w osiągnięciu niezależności poprzez sieć wsparcia. Suzanne opowiadała się za utrzymywaniem kobiet na rynku pracy tak długo, jak to możliwe i pomagała je utrzymać, po pierwsze, umożliwiając im młody wygląd i zdolność do pracy pomimo braku ochrony lub przepisów przeciwko ageizmowi dyskryminacji starzejących się kobiet), a po drugie, wspierając je osobiście i zawodowo za pośrednictwem swojej organizacji Soroptimist.

W 1930 roku Nöel zostaje pierwszą Prezydentką Federacji Europejskiej.
Po II wojnie światowej Noël wznowiła ekspansję. Jej próba założenia klubu w Czechosłowacji w 1948 roku została udaremniona przez komunistyczny pucz, ale odniosła ona sukces w Turcji (1949) i Grecji (1950).