X

Projekty długoterminowe

Ukrainka w Polsce – praktyczna pomoc w zdobyciu pracy

Rozbudowa platformy ma na celu zbudowanie bazy informacyjnej i łączenia kobiet poszukujących pracy z lokalnymi osobami, prywatnymi firmami i organizacjami które mają odpowiednie zasoby, którymi chcą i mogą się dzielić, aby Ukrainka w Polsce mogła stanąć na nogi. Ukrainki muszą również odnaleźć się w społeczeństwie, nauczyć języka polskiego, poznać swoje prawa, zasady prawne i podatkowe prowadzenia własnej działalności lub podejmowania pracy na podstawie różnych form zatrudnienia. Do tego potrzebny jest punkt obsługi telefonicznej/ e mailowej oraz szkolenia.

SI Pierwszy Klub we Wrocławiu w ramach projektu aktywnie:

Klub daje swój patronat nad całością projektu

Warsztaty chroniące zdrowie i aktywizujące rodziny z Ukrainy

Warsztaty mające charakter emocjonalnego wsparcia-chroniące zdrowie psychiczne (1), dla ukraińskich kobiet oraz warsztaty aktywizujące ukraińskie rodziny (2).

SI Pierwszy Klub we Wrocławiu jest jedynym organizatorem warsztatów.

Razem przeciw przemocy – dla Ukrainy

Przedmiotem tego projektu jest:

1. Przemocometr w języku ukraińskim,
2. Przemocometr przeciw przemocy rówieśniczej w języku ukraińskim,

Przemocometr to proste narzędzie identyfikujące relacje w związku. – Jest on wydrukowany w formie zakładki. Dzięki odpowiedziom na pytania znajdujące się na przemocometrze można zmierzyć czy związek opiera się na partnerskich relacjach, na obopólnej zgodzie, czy też ma charakter toksyczny.

Anushka Tuladhar

Anushkę, przemiłą studentkę weterynarii, poznałyśmy dzięki współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, który jako uczelnia zwolnił studentkę z Nepalu z zapłaty rocznego czynszu. Ze względu na fakt, że pomoc uczelni jest ograniczona przez przepisy, nasz klub wsparł finansowo Anushkę, aby mogła kontynuować studia. Również dzięki pomocy finansowej naszej Federacji Europejskiej Soroptimist International Anushka otrzymała grant na dalsze kształcenie. Z Uniwersytetem Przyrodniczym zorganizowaliśmy również akcję ” Pomoc dla Nepalu” , podczas której zbieraliśmy środki w ramach zbiórki publicznej na odbudowę szkoły w Nepalu. Podczas tragicznego trzęsienie ziemi w rodzinnym kraju Anushki, zginęła jej najmłodsza siostra, a cała rodzina i przyjaciele zostali pozbawieni domów. Śledzimy dalsze kroku Anushki i kibicujemy jej w realizacji celów.

Turnieje tenisowe

Soropitimist International I Klub we Wrocławiu jest organizatorem cyklicznej imprezy sportowej – turnieju tenisowego, podczas którego zbierane są darowizny od osób fizycznych dla osób wymagających pomocy. Nasze turnieje znane są już ze smacznego cateringu, wspaniałej atmosfery i ciekawych nagród dla grających. Mamy już stałych sympatyków tego turnieju, którzy tak jak my odczuwają potrzebę pomocy potrzebującym. Dziękujemy Wam za okazane serce i chęć bycia z nami.