O nas

HISTORIA KLUBU

Stowarzyszenie Soroptimist Internatioanl Pierwszy Klub we Wrocławiu zrzesza kobiety aktywne zawodowo, działające na rzecz poprawy bytu kobiet i dziewcząt w swojej lokalnej społeczności jak i na swiecie.

Wrocławski Klub działa od 2013 roku. Na swoim koncie ma już szereg akcji na rzecz propagowania idei soroptimismu: Charytatywny Turniej Tenisowy (rozgrywany co roku we wrześniu na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci oraz Fundacji Między Niebem a Ziemią), Pomoc dla Nepalu (pomoc kobietom poszkodowanym w Nepalu), wsparcie finansowe studentki z Nepalu na wydziale weterynarii na UP we Wrocławiu, wsparcie finansowe dla ośrodka w Jaszkotlu, pomoc dla kobiet stawiających czoło chorobom nowotworowym oraz inne akcje charytatywne.

 

CELE STATUTOWE

  • Przestrzeganie norm moralnych w stosunkach służbowych, pracy zawodowej i innych dziedzinach życia;
  • Działalnie na rzecz praw człowieka należnych wszystkim ludziom, a w szczególności dbałość o poprawę statusu kobiet;
  • Nawiązywanie przyjaźni i jedności między członkiniami międzynarodowej organizacji Soroptimist International z całego świata;
  • Szerzenie ducha służebności społecznej i zrozumienia między ludźmi;
  • Przyczynianie się do międzynarodowego porozumienia i przyjaźni;