X

3 czerwca obchodzimy oficjalnie 10-lecie istnienia naszego klubu.

Współczesny świat potrzebuje Soroptimistek, bo potrzebuje dobrej energii, która jest siłą kobiet. Potrzebuje wolności kobiet, która jest drogą do równości i sprawiedliwości. Kobiety zrzeszone w Soroptimist International w każdej społeczności, w której pracują, pielęgnują przyjaźń, radość osiągnięć, budują godność służby i uczciwość swojej profesji.


SOROPTIMIST International pierwszy Klub we Wrocławiu działa od 10 lat, wspierając kobiety w nauce i w sztuce, pomagając w wyrównywaniu szans. Realizujemy projekty o szerokim spektrum działania, które uwzględniają potrzeby kobiet, podnoszą ich kwalifikacje na rynku pracy, wspierają w lepszym starcie w przyszłość. Nasza działalność nie byłaby możliwa bez hojnego wsparcia wielu osób i instytucji.


Wszystkim Darczyńcom i Sympatykom składamy serdeczne podziękowanie za wspieranie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu w misji niesienia dobrych zmian i rozwiązywania problemów kobiet w lokalnych środowiskach