X

3500 Euro na pomoc uchodźcom z Ukrainy

Dzięki naszym staraniom pozyskałyśmy na pomoc uchodźcom z Ukrainy 3500 Euro, które przekazały nam bezpośrednio Siostry z klubów belgijskich w ramach projektu First SI Club Wroclaw – co-op Clubs Oost-Vlaanderen oraz 50000 zł w ramach projektu Soroptymistki dla Ukrainy ze środków zgromadzonych przez Unię Klubów Polskich, a pochodzących z różnych klubów soroptymistycznych z całego świata.

Środki te zostały przeznaczone na trzy projekty:

Zobacz nasze projekty długoterminowe