X

Apel zarządu Unii Klubów Polskich do Premiera w sprawie sytuacji kobiet i dziewcząt w Afganistanie

Szanowny Panie Premierze,

Apelujemy do Pana, aby Rząd Polski podjął niezbędne działania zabezpieczające prawa kobiet i dziewcząt w Afganistanie i zapewniające azyl tym, których życie jest bezpośrednio zagrożone.

Przyłączamy się do Oświadczenia Europejskiego Lobby Kobiet (European Women `s Lobby / EWL ) w sprawie sytuacji kobiet i dziewcząt w Afganistanie, wydanego Brukseli 17 sierpnia 2021.

Z przerażeniem obserwujemy, jak Talibowie zajmują Afganistan i solidaryzujemy się z zamieszkującymi go kobietami i dziewczętami. Życie wielu z nich jest bezpośrednio zagrożone, dotyczy to zwłaszcza aktywistek, decydentek, zaangażowanych społecznie, przedsiębiorczyń, kobiet nauki, badaczek.

Dla tych dzielnych kobiet przyszłość może oznaczać ograniczenie ich praw, tak ciężko przez ostatnie dekady wypracowanych. Są to prawa troskliwie chronione w naszej europejskiej kulturze, będące podstawowymi wartościami : prawa do edukacji, niezależności ekonomicznej i samostanowieniu.

Tych praw kraje Unii Europejskiej powinny bronić i przestrzegać we wszystkich swoich działaniach.

Dlatego też wraz ze wszystkimi europejskimi organizacjami kobiecymi wzywamy Unię Europejską i wszystkie kraje członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie praw wszystkich kobiet i dziewczynek w Afganistanie.

Szczególną opieką powinny zostać objęte Afganki działające na rzecz obrony praw kobiet, które narażone są na odwet ze strony Talibów. Kraje europejskie powinny zapewnić im ochronę poprzez utworzenie korytarzy ewakuacyjnych, uproszczenie procedur azylowych i szybkiego dostępu do bezpiecznego schronienia. Należy także natychmiast zatrzymać deportacje do Afganistanu.

Unia Europejska, w tym Polska powinny dołożyć wszelkich starań, aby prawa kobiet i dziewczynek w Afganistanie były respektowane. Sytuacja w regionie musi być stale monitorowana, a organizacje broniące praw kobiet wspierane.

Pogwałcenie tych zasad oraz nieprzestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego powinno skutkować sankcjami. Bezczynność w tej sytuacji nie wchodzi w grę.

Zwracamy się do Pana Panie Premierze, aby podjął Pan odpowiednie działania, liczymy na Pana wsparcie.

Z poważaniem,

Zarząd i członkinie
Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International
Unia Klubów Polski