X

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO w 1995 r.

Kilkudziesięciu samorządowców podpisało się pod deklaracją wyrażając solidarność ze wszystkimi dyskryminowanymi i wykluczonymi.
W deklaracji podkreślono: „Uważamy, że każdy obywatel naszych małych ojczyzn ma takie same prawa i obowiązki, niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznych, pochodzenia czy orientacji seksualnej”

Samorządowcy przypomnieli fragment Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji, pod którą podpisały się kraje członkowskie UNESCO.
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju” – napisano w przytoczonym fragmencie.
W niektórych miastach uczestniczących w obchodach zostaną podświetlone wybrane obiekty.Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International od lata walczy o tolerancję, szacunek i pokój na świecie. Pielegnujmy razem te piękne wartości , nie tylko dzisiaj, ale i na co dzień.