X

Orange the World – przeciwko przemocy wobec kobiet

Organizacja Soroptimist International podejmuje, jak co roku, kampanię Orange the World -przeciwko przemocy wobec kobiet. Akcja rozpoczyna się 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet a kończy 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Jest to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.

Celem naszej kampanii jest edukacja na temat problemu przemocy wobec kobiet w Polsce: jego skali, jakie formy przybiera przemoc, aspekty prawne zagadnienia i gdzie szukać pomocy.
W tym roku w ciągu 16 dni aktywizmu przeciwko przemocy wobec kobiet przy współpracy z Centrum Praw Kobiet Wrocław oraz Rady Kobiet we Wrocławiu, sędziów i prawników jako Soroptimist we Wrocławiu przybliżymy Państwu zagadnienie nie tylko w liczbach i statystykach, ale pokazując kto i gdzie dotyka tematu i jak przeciwdziałać przemocy na co dzień.

Zobacz także: