X

Kampania Orange The World

Orange the World to międzynarodowa kampania, której głównym przesłaniem jest likwidacja przemocy wobec kobiet. Kampanię tę zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jest ona organizowana przez Soroptimist International Organization oraz Organizację Narodów Zjednoczonych i odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Symbolem kampanii jest kolor pomarańczowy – barwa symbolizująca lepszą przyszłość bez przemocy.


Przemoc wobec kobiet i przemoc w związkach ma różne formy: fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, werbalne, instytucjonalne. Spotyka ludzi w każdym wieku, w każdej grupie społecznej, bez względu na status majątkowy.

#OrangeTheWorld, #16Dni, #16Days, #GenerationEquality, #TrzymamyStroneKobiet,

Przemoc wobec kobiet to problem realny #NiePrzesadzam, nadal zjawisko powszechne i zdecydowanie nie dotyka tylko i wyłącznie osób ubogich czy rodzin z problemami alkoholowymi. Przybiera różne formy. Każda kobieta może codziennie doświadczać przemocy, niezależnie od jej statusu materialnego. I nie chodzi wyłącznie o przemoc fizyczną, bowiem przemoc domowa to coś szerszego. Przemoc wobec kobiet podważa podstawowe prawa kobiet: prawo do godności, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i równości płci. Zdaniem ONZ przemoc wobec kobiet ma charakter prawdziwej epidemii, która nie objawia się jedynie w czynach. Każdego roku miliony kobiet i dziewcząt na całym świecie jest obrażanych czy poniżanych.

W Polsce, wedle badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przemocy psychicznej w rodzinie doświadczyło 27% badanych: 33% kobiet i 21% mężczyzn, najczęściej ze strony innego członka gospodarstwa domowego. Warto też zauważyć, że przemocy psychicznej ze strony aktualnego lub byłego partnera niemal co druga kobieta (43%). 1 na 3 kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15. roku życia; 1 na 5 kobiet doświadczyła uporczywego nękania (stalking); co 2 kobieta doświadczyła co najmniej jednej formy molestowania seksualnego.

Opracowanie CPK; Więcej na stronie Centrum Praw Kobiet
https://cpk.org.pl/wspieramy-kampanienieprzesadzam/https://cpk.org.pl/wiedza/przemoc-domowa/


10 grudnia #MiędzynarodowyDzieńPrawCzłowieka #HumanRightsDay Tym dniem zamykamy #16dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ponieważ prawo do życia bez przemocy to prawo człowieka. Nie oznacza to jednak że temat przestaje istnieć, a my nie będziemy mówić o nim w zdecydowany sposób.

Nie jesteśmy też w tym same Parlament Europejski stale i głośno broni praw człowieka
https://www.europarl.europa.eu/portal/pl

Soroptymistki ze wszystkich klubów na świecie: