X

Orange The World – Przemocometr razem mierzymy się z przemocą

EDUKACJA – PREWENCJA – POMOC

PRZEMOCOMETR to projekt edukacyjny , którego celem jest zwrócenie uwagi na różne formy przemocy obecne w codziennym życiu oraz kształcenie umiejętności radzenia sobie z nimi.
Pierwszym krokiem jest określenie własnych granic i zachęcenie do asertywnego upominania się o ich respektowanie. Pomaga w tym definicja świadomej zgody i wzorce zasad partnerstwa.

Projekt PRZEMOCOMETR pełni nie tylko funkcje prewencyjne, lecz również pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów za sprawą bazy wiedzy, telefonu zaufania oraz dostępu do specjalistów. Prowadzi i wspiera w kolejnych etapach rozwoju lub przemiany. Daje siłę.Projekt PRZEMOCOMETR używa i promuje język inkluzywny oraz szerokie spektrum tematów z nim związanych, uwzględniając bardzo zróżnicowane sytuacje życiowe i rodzaje związków (m.in. osób z niepełnosprawnościami, mniejszościami seksualnymi czy społecznymi).
Linijkę PRZEMOCOMETR można pobrać ze strony www.przemocometr.org


Na projekt PRZEMOCOMETRU składa się:

1. Linijka miernik charakteru/temperatury relacji w związku

od partnerskich po przemocowe. Zestawienie zachowań stopniowo naruszających godność człowieka, zmusza do refleksji nad własnym związkiem oraz relacjami, w jakich funkcjonujemy. Budzi dysonans poznawczy i wybija z poczucia komfortu, pomaga chronić siebie i determinuje do zmiany status quo.

2. Baza wiedzy

Strona internetowa: www.przemocometr.org; https://www.facebook.com/przemocometr/ Podpowiada jak pomóc sobie lub osobie bliskiej, jak reagować w sytuacjach krytycznych, gdzie szukać fachowej pomocy, jak rozmawiać o problemie przemocy; udostępnia konspekty, raporty, dobre praktyki.
I najważniejsze udostępnia graficzną (chroniona prawami autorskimi) formę PRZEMOCOMETRU

3. Telefon zaufania

Przemocometr upowszechnia numery telefonów pomocowych organizacji, które świadczą specjalistyczne poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą, starając się o zapewnienie możliwie ciągłej dostępności i różnorodności językowej

4. Chat, aplikacja

Szybki dostęp do pomocy antyprzemocowej to jeden z kluczowych obszarów Projektu PRZEMOCOMETR. Wymaga on narzędzi dostosowanych do współczesnych sposobów komunikacji, zsynchronizowanych ze specjalistami. Jego uruchomienie jest przewidziane na najbliższy czas.

Prosta w formie „linijka – miernik przemocy” powstała w Ameryce Łacińskiej. W 2019 r została przejęta i zaadaptowana do warunków europejskich przez Obserwatorium ds. Przemocy wobec Kobiet Rady Departamentu Seine-Saint-Denis we współpracy z Obserwatorium Paryskim Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Do Polski trafia w 2021r. na podstawie licencji paryskiej za sprawą Ruchu Plakaciary i Stowarzyszenia Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu. Polska i ukraińska wersja są chronione prawami autorskimi. Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny