X

Oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie stosowania przemocy wobec kobiet podczas epidemii COVID-19

Na całym świecie pandemia COVID-19 powoduje nieopisane ludzkie cierpienia i dewastację ekonomiczną.
 
Niedawno wezwałem do natychmiastowego globalnego zawieszenia broni, abyśmy mogli skupić się na naszej wspólnej walce na rzecz przezwyciężenia pandemii.
 
Zaapelowałem o natychmiastowe zaprzestanie stosowania przemocy na całym świecie.
 
Ale przemoc nie ogranicza się jedynie do pola walki. 
 
Dla wielu kobiet i dziewcząt największe zagrożenie pojawia się tam, gdzie powinno być najbezpieczniej.
 
W ich własnych domach.
 
Dlatego wnoszę dziś nowy apel o pokój we wszystkich domach i miejscach na całym świecie.
 
Wiemy, że zamknięcie w domach i kwarantanna są niezbędne do powstrzymania COVID-19. 
 
Jednak mogą one uwięzić kobiety z agresywnymi partnerami.
 
W ostatnich tygodniach, gdy rosła ekonomiczna i społeczna presja i strach, byliśmy świadkami przerażającej światowej fali przemocy domowej.
 
W niektórych krajach liczba kobiet zwracających się do instytucji świadczących pomoc podwoiła się.
 
Tymczasem placówki medyczne i policja są przeciążone i brakuje im personelu.
 
Lokalne grupy wsparcia znajdują się w stanie stagnacji lub brakuje im środków finansowych. Niektóre ośrodki chroniące przed przemocą domową są zamknięte, inne są przepełnione.
 
Wzywam wszystkie rządy do wprowadzenia systemu ochrony i zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą wobec kobiet, jako kluczowego elementu krajowych planów działania w zakresie COVID-19.
 
Oznacza to konieczność zwiększenia nakładów na usługi pomocowe w Internecie oraz na organizacje pozarządowe.
 
Zapewnienie, że systemy sądownicze będą nadal ścigały sprawców przestępstw.
 
Stworzenie w aptekach i sklepach spożywczych systemów ostrzegania o przypadkach przemocy.
 
Uznanie domów noclegowych jako miejsc niezbędnej opieki.
 
Ponadto tworzenie bezpiecznych metod szukania wsparcia przez kobiety, bez konieczności powiadamiania ich oprawców.
 
Prawa i wolności kobiet są niezbędne dla silnych i prężnie działających społeczeństw. 
 
Walcząc z COVID-19, razem możemy i musimy zapobiegać przemocy na całym świecie, od terenów objętych wojną po ludzkie domostwa. 

Nowy Jork, kwiecień 2020 r