X

Pokojowy Nobel dla Narges Mohammadi

„Nie poddawajcie się, bo jest nadzieja” – mówi Narges Mohammadi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.


Nagres Mohammadi została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za „za jej walkę z opresją wobec kobiet w Iranie oraz walkę o prawa człowieka i wolność każdej jednostki”. 

Przewodnicząca komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen rozpoczęła ogłaszanie werdyktu od słów „Woman Life Freedom” (kobieta, życie, wolność) – hasła irańskiego ruchu protestu. Nagrodzona Iranka jest aktywistką, działaczką na rzecz praw człowieka i dziennikarką, a także wiceprezeską Centrum Obrońców Praw Człowieka, irańskiej organizacji praw człowieka, na której czele stoi laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2003 r. Szirin Ebadi.

Za walkę o wolność słowa i prawo do niezależności reżim w Iranie skazał  Mohammadi łącznie na 31 lat więzienia i 154 baty.  Narges Mohammadi obecnie odbywa karę pozbawienia wolności w więzieniu w Teheranie. Rodzina noblistki zadedykowała nagrodę irańskim kobietom i dziewczynom

Poniżej zamieszczamy linki do ciekawych artykułów o tegorocznej noblistce: