Program grantowy-old

JAK DZIAŁA KONKURS GRANTOWY?

Konkurs grantowy utworzony przez Soroptimist international Pierwszy klub we Wrocławiu daje możliwość finansowania konkretnych działań. Ma on na celu wspieranie rozwoju Kobiet na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej, artystycznej, sportowej lub edukacyjnej oraz Ich działalności na rzecz Rozwoju w powyżej wymienionych dziedzinach.

Dotacje przyznawane są w odpowiedzi na otrzymane od podmiotów wnioski (formularz konkursu grantowego). Finansowanie konkursu grantowe odbywa się z funduszy pochodzących z działalności charytatywnej SI Pierwszy Klub we Wrocławiu.

III jesienna Edycja Konkursu Grantowego: aplikacje przyjmowane są do 25.11.2018 na adres grantysiwroclaw@gmail.com. Formularz Grantowy oraz regulamin konkursu dostępne poniżej. Wersja .doc formularza grantowego dostępna po kontakcie mailowym.