X

Przeciw przemocy władzy i systemu!

Dziś (25 listopada) rozpoczyna się międzynarodowa kampania “16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. Wybrałyśmy jako hasło przewodnie “Przeciw przemocy władzy i systemu”. Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazują, że kobiety coraz bardziej stają się jej przedmiotem.

Odbiera się nam możliwość decydowania o swoim ciele. Chce nam się także odebrać prawo publicznego demonstrowania naszych poglądów. Jesteśmy pałowane, spisywane, dostajemy gazem po oczach, jesteśmy zastraszane, posłankom łamie się legitymacje, aktywistki zamyka w aresztach.W tym samym czasie wiele kobiet w związku z pandemią jest zamkniętych w domach ze sprawcą przemocy. W tym jednak zakresie władza i państwo zdają się nie zauważać problemu, marginalizować go, spychać w kąt patologii społecznych. Równolegle co jakiś czas powraca echem widmo wypowiedzenia tzw. konwencji antyprzemocowej.
Nasz kraj to nasz dom. Nasze bezpieczeństwo to nasze prawo. Nie zgadzamy się na takie traktowanie! Przemoc nie jest rozwiązaniem, wszystkie jesteśmy tu u siebie.