X

PRZEMOC WOBEC KOBIET TO TEMAT AKTUALNY I BLISKO NAS

Co 40 sekund jakaś kobieta w Polsce doświadcza przemocy.
19% Polek doświadcza przemocy od obecnego lub byłego partnera.
W większości przypadków współofiarami są dzieci.
Ponad 400 kobiet rocznie umiera w Polsce w wyniku przemocy – jedne giną z rąk swoich oprawców, inne popełniają samobójstwo.
Czasem dzwonią po pomoc i każdy taki telefon musi być odebrany. Pomóż nam zebrać fundusze na modernizację telefonu interwencyjnego Centrum Praw Kobiet.

Przemoc w rodzinie jest najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce – po kradzieżach i morderstwach. Szacuje się, że do około 1/3 zabójstw w naszym kraju dochodzi w związku z przemocą wobec kobiet. Co trzecia kobieta w Polsce doznała w swoim życiu przemocy ze strony mężczyzny. W co szóstym przypadku była to przemoc ze strony partnera, natomiast w co czwartym ze strony innego mężczyzny – krewnego, znajomego czy obcego. Tylko w co trzecim przypadku przemocy ze strony partnera zawiadomiona jest o tym policja

źródło: https://cpk.org.pl/pomagam/stop-przemocy/
opracowanie tekstu Centrum Praw Kobiet