X

Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu Grantowego

Zakończyła się  kolejna edycja konkursu grantowego. Komisja spośród nadesłanych 25 wniosków wytypowała 15 zwycięskich. W tej edycji beneficjentki zostały wsparte kwotą prawie 77 tysięcy złotych. 

Zobacz wsparte i zrealizowane projekty