X

Soroptimist Wrocław na 25-leciu Fundacji Centrum Praw Kobiet

Jako goście braliśmy udział w uroczystości 25-lecia Fundacji Centrum Praw Kobiet (CPK). Pani Urszuli Nowakowskiej – założycielce CPK- przyświecała idea zapewnienia, aby prawo i praktyka jego stosowania rzeczywiście gwarantowały równe traktowanie kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym i osobistym.

Rzeczywistość dodała do tej idei jeszcze konkretną pomoc dla kobiet: prawną, psychologiczną, praktyczną oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla kobiet i ich dzieci. Nadto CPK prowadzi szkolenia i warsztaty oraz wydaje poradniki i ulotki podnoszące świadomość kobiet w zakresie przysługujących im praw. W ciągu tych 25 lat CPK pomogło ponad 100 tysiącom kobiet i ich dzieci. Podczas gali zostały przyznane mężczyznom działającym na rzecz kobiet wyróżnienia Białej Wstążki (projekt CPK i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”). Wśród laureatów znalazł się Prezydent Wrocławia Pan # Jacek Sutryk. Soroptimist International I Klub we Wrocławiu otrzymał wyróżnienie za przyczynienie się do rozwoju Fundacji i ochrony praw kobiet w Polsce.

Gratulujemy Pani Urszuli Nowakowskiej za oraz Agnieszce Zaranek – szefowej wrocławskiego oddziału CPK – za odwagę, wytrwałość, otwartość oraz wielką wrażliwość i dziękujemy za lata wytężonej pracy na rzecz kobiet i ochrony naszych praw.