X

Ustawa Kamilka wchodzi w życie

Apel, którego byłyśmy sygnatariuszkami,  dotyczący projektu ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i innych ustaw, przyniósł skutek w postaci uchwalenie tzw. Ustawy Kamilka.

Ustawa, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy, wchodzi w życie 15 lutego. Nakłada ona m.in. na szkoły i przedszkola obowiązek wprowadzenia jednolitych standardów ochrony małoletnich.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/wchodzi-w-zycie-tzw-ustawa-kamilka-nowe-obowiazki-dla-szkol-i-przedszkoli