X

VI edycja konkursu grantowego

Rozpoczynamy kolejną VI już edycję programu grantowego Soroptimist Wrocław.

Dotacje udzielane są wyłącznie na projekty służące wspieraniu rozwoju kobiet na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej lub artystycznej oraz ich działalności na rzecz rozwoju w/w dziedzin.

Maksymalna kwota dotacji w przypadku osób fizycznych, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego wsparcia finansowego, wynosi 5 000 zł. W przypadku organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń i instytucji kwota ta może być wyższa.

Aplikacje do VI edycji konkursu składać można od dnia 15.01.2022 roku do dnia 31.03.2022. Przesyłać je należy na adres grantysiwroclaw@gmail.com.

Formularz grantowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania poniżej. Wersja .doc formularza grantowego dostępna jest po kontakcie mailowym.


Dowiedz się więcej