X

Wizyta w Fundacji Zobacz Mnie

Na zaproszenie Fundacji Zobacz Mnie odwiedziłyśmy dzisiaj Dolnośląski Specjalny Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, aby uczestniczyć w otwarciu Ogrodu Sensorycznego

To duży i ważny projekt, który miałyśmy szansę wesprzeć w ramach Funduszu Grantowego. W Ogrodzie dzieci będą uczyć się roślin i przyrody poprzez zmysł dotyku, węchu i smaku.

To co dla nas jest tak powszechne, dla innych jest absolutnym kosmosem. Tak dobrze jest pomagać!

Nawet pogoda sprzyjała – z nieba padał obfity deszczyk, aby ten Ogród rósł bujny i wspaniały.