X

Współpraca z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet

Nasz Klub nawiązał owocną współpracę z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet. Razem została zrealizowana symulacja rozprawy sądowej oraz spot dotyczący przemocy wobec kobiet.

Projekty mają na celu kolejny raz naświetlić temat przemocy i edukować społeczeństwo, jakie są rodzaje przemocy i gdzie kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą szukać pomocy

Przeciwko przemocy

Co piąta kobieta w Polsce doświadcza przmocy. Czasami nie jesteśmy świadome, że tracimy kontrolę nad własnym życiem. Poznaj czym jest przemoc, abyś mogła / mógł się jej przeciwstawić.W imieniu kobiet, doświadczających przemocy, wystąpiły członkinie Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu oraz zaproszeni goście.

Opublikowany przez Soroptimist Wrocław Pierwszy Klub Piątek, 6 grudnia 2019