X

V edycja Konkursu Grantowego

Z wielką przyjemnością informujemy, iż ruszyła V edycja Konkursu Grantowego Soroptymist Wrocław.

Dotacje udzielane są wyłącznie na projekty służące wspieraniu rozwoju kobiet na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej lub artystycznej oraz ich działalności na rzecz rozwoju w/w dziedzin.

Maksymalna kwota dotacji w przypadku osób fizycznych, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego wsparcia finansowego, wynosi 5 000 zł. W przypadku organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, i instytucji kwota ta może być wyższa.

Aplikacje do V edycji konkursu składać można od dnia 25.03.2020 roku do dnia 15.05.2020. Przesyłać je należy na adres grantysiwroclaw@gmail.com.

Formularz grantowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania poniżej. Wersja .doc formularza grantowego dostępna jest po kontakcie mailowym.

Ogłoszenie wyników nastąpi na początku czerwca

Ideą Organizacji Soroptimist International, zrzeszającej kobiety aktywne zawodowo, jest podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu kobiet i dziewcząt, których sytuacja życiowa tego wymaga. Jedną z form realizacji tej idei jest pomoc finansowa realizowana poprzez system grantów.

Zobacz nasze zrealizowane projekty

Dokumenty do pobrania